(วิดีโอ) วิธีลงรองพื้น

วิดีโอสอนวิธีลงรองพื้น:

การเลือกรองพื้นให้เข้ากับสภาพผิวหน้าและสีผิวเรา

Zoda Cosmetic สอนลงรองพื้น